Àlbum Pere Gimferrer

Aquesta pàgina presenta algun dels components de la Poètica de Pere Gimferrer. Per elaborar aquesta proposta de Poètica hem ordenat el material al voltant de quatre nuclis conceptuals amplis que cobreixen el més urgent -inquietant i innovador- de la proposta estètica de Gimferrer: el tema de la personalitat; la constitució de l'artefacte literari, les referències a models -escriptors i artistes- que resulten exemplars; i la concepció de l'ofici d'escriptor. Per raons òbvies, i més en ser aquest un primer intent organitzador, la selecció de textos no és exhaustiva, sinó representativa.